Print Press: Flair (Belgium), Week 25, 2019

June 18, 2019

Print Press: Flair (Belgium), Week 25, 2019

BEESTIG LEKKER Zoologist Perfumes laat zich voor zijn niche- geuren inspireren door het dierenrijk. Als je je daarbij speelse, kinderlij- ke flacons inbeeldt: think again. Alle parfumflesjes hebben hetzelfde tijdloze en luxueuze design en zijn bedrukt met een zwartwitfoto van hun muze. Zo is er bijvoor- beeld Panda, een bloemi- ge geur op basis van bamboe, of Elephant, een exotische ‘groene’ geur met kokos en cacao. De omschrijvingen van de geuren (die je kan lezen op de website) zijn trou- wens stuk voor stuk lite- raire hoogstandjes.

English Translation (by Google)

BEAUTIFUL DELICIOUS Zoologist Perfumes is inspired by the animal kingdom for its niche scents. If you imagine playful, child-like bottles: think again. All perfume bottles have the same timeless and luxurious design and are printed with a black and white photo of their muse. For example, there is Panda, a floral fragrance based on bamboo, or Elephant, an exotic "green" fragrance with coconut and cocoa. The descriptions of the scents (which you can read on the website) are literally all of the best.